Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

ירושלים במועדיה שבת ג'

הספר ירושלים במועדיה - שבת ג' - שיחות הרב נבנצל על השבת וענייניה, כרך שבת כולל בנוסף גם פסקי הלכה של הרב בהלכות השבת. 

אודות מחבר ירושלים במועדיה - שבת ג'

הרב אביגדֹר יחזקאל הלוי נֶבֶּנְצָל הוא רב, דרשן ופוסק הלכה ישראלי. רב הרובע היהודי בירושלים בשנים תשל"ג-תשס"ח. שימש "רבה של ירושלים שבין החומות"‏, מאז תשל"ג, ושותף לחידוש היישוב היהודי בין החומות, בעקבות מלחמת ששת הימים. מאז שנותיה הראשונות של ישיבת הכותל משמש בה הרב נבנצל כר"מ. הרב נבנצל ידוע בדרשותיו ובשיחותיו על פרשת השבוע. שיחותיו הועלו על הכתב בסדרה "שיחות הרב נבנצל". בשנים האחרונות הוא משמש גם כר"מ בישיבת נתיב אריה הסמוכה לכותל המערבי. נודע במנהגו להניח תפילין בכל שעות היום, כמנהג הגר"א.

הרב נבנצל הוציא מספר קונטרסים במשך השנים בשם "ביצחק יקרא" לכבוד יום ההולדת של אביו, ד"ר יצחק נבנצל. כן הוציאו תלמידיו ספרים עם הערותיו, בהם המשנה ברורה (בהוצאת ישיבת נתיב אריה, תשס"ד), וספרי הלכה בענייני השירות הצבאי. ירח האיתנים הוא הכרך העוסק בימים הנוראים מתוך סדרת ירושלים במועדיה.

parlez en à vos amis 'ירושלים במועדיה שבת ג''

Les clients qui ont acheté le livre "ירושלים במועדיה שבת ג'", ont aussi consulté les livres suivants:

Nouveau
אור השבת

אור השבת

Ajouter a l'étagère prix: 79 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement