Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

הקריאה הטיפולית והחינוכית של מגילת אסתר

   Editeur: מכון אבועלפיה

הקריאה הטיפולית והחינוכית של מגילת אסתר

ד"ר מיכאל אבולעפיה

מתוך תקציר הספר הקריאה הטיפולית והחינוכית של מגילת אסתר של ד"ר מיכאל אבולעפיה:

בתיאטרון של החיים, אנו עוברים תהליכים נפשיים מורכבים. אפשר ללמוד ממגילת אסתר דברים רבים ועמוקים על תהליכים אלו. מרדכי נמצא בתוכך, המן נמצא בתוכך, וכן חרבונה, אסתר, ושתי, אחשורוש, ממוכן, וכל שאר ה דמויות שמופיעות במגילה, כולם בתוכנו. מתוך הלימוד על הדמויות וההתרחשויות האלוקיות במגילה, ניתן ללמוד את הדרך לעבוד על הדמויות השונות בתוכנו, במאורעות השונים של החיים, ומתוך כך ללמוד לעבור ממשבר למבשר, מחושך לאור ומגלות לגאולה, בתוך כל אחד מאיתנו.

כי המגילה היא אסתר י-ה ברובד הפשוט, אך גם מגלה י-ה, וכך גם חיינו. עלינו להפעיל את החשיבה האסוציאטיבית, שהיא הקרובה ביותר להקשבה הנפשית, ולאפשר לעצמנו להקשיב לקולות של המגילה, הנשמעים עמוק פנימה בתוכנו. ניתן ללמוד מתוך זה לפתוח את דרכי החשיבה, לפתוח את הלב, להעשיר את יכולתנו הציורית ולהעצים את כוחות הרצון והתפילה, ולגלות כמה טוב מהותי יש בתוכנו, בתוך כל אחד ואחד. 

הקריאה הטיפולית והחינוכית של מגילת אסתר ד"ר מיכאל אבולעפיה

parlez en à vos amis 'הקריאה הטיפולית והחינוכית של מגילת אסתר'

הקריאה הטיפולית והחינוכית של מגילת אסתר
Cliquez sur l'image pour agrandir
תמונה שניה- הספר הקריאה הטיפולית והחינוכית של מגילת אסתר

הקריאה הטיפולית והחינוכית של מגילת אסתר

Ajouter a l'étagère prix: 55 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "הקריאה הטיפולית והחינוכית של מגילת אסתר", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement