Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

הזמנה לשמחה

   Editeur: קורן

הזמנה לשמחה

ימימה מזרחי

אנחנו חיים בחברה מאותגרת שמחה. אנחנו מחפשים אחריה אבודים ביער מפחיד. אנחנו אוהבים אותה, אנחנו עצובים בהיעדרה, וזה מה שמבקשת השמחה: רק אל תהיו אדישים כלפיי. אני פה.

"אך באמת, אין לב נשבר ומרירות הנפש נקראים בשם 'עצבות' כלל! כי עצבות היא שליבו מטומטם כאבן ואין חיותּ בלבו. אבל מרירות ולב נשבר? אדרבה! הרי יש חיותּ בליבו להתפעל!")בעל התניא(

בספר זה נלך בעקבות איש ואישה שבחרו באהבה. אני מברכת אתכם שתהיו כמותם.

הספר הזמנה לשמחה המתאים לאווירת חג הפורים המתקרב

הזמנה לשמחה הרבנית ימימה מזרחי

הזמנה לשמחה הרבנית ימימה מזרחי

 

 

parlez en à vos amis 'הזמנה לשמחה'

Les clients qui ont acheté le livre "הזמנה לשמחה", ont aussi consulté les livres suivants:

גוט פורים

גוט פורים

Ajouter a l'étagère prix: 22 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement