Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

הזמן הפנימי

   Editeur: גל עיני

הזמן הפנימי הוא ספרו החדש של הרב גינזבורג העוסק במהות הפנימית של חודשי ומועדי השנה. 

 

אודות הספר הזמן הפנימי

הזמן הפנימי הוא הזמנה לצעוד בשביליו המרתקים של לוח השנה היהודי, ולגלות הזדמנויות נפלאות שהתאריכים מזמנים עבורנו- מתוך נקודת המבט של פנימיות התורה, הקבלה והחסידות, החודרת למעמקים וחושפת רבדים נסתרים שבאמת קרובים אלינו מאוד.

 

מבנה הספר הזמן הפנימי

שנים-עשר השערים בספר הזמן הפנימי פותחים במאמר המוקדש למהות החודש, בדגש על האות המיוחדת  לחודש לפי הקבלה, ומכילים גם מאמרים העוסקים בחגים ובזמנים במהלך החודש, כולל ימי הצומות ושבתות מיוחדות. בנוסף, ניתן למצוא בספר הזמן הפנימי מאמרים המוקדשים לאישי החסידות ותורתה, בתאריכים הנושאים משמעות בתולדות החסידות.

 

מחבר הספר הזמן הפנימי

הרב יצחק גינזבורג הוא מגדולי המורים של פנימיות התורה בדורנו, הגותו עוסקת בתחומים רבים והוא פרסם למעלה ממאה ספרים בשפות שונות. הספר הזמן הפנימי, כמו קודמו-  "הממד הפנימי" – הוא צעד נוסף בהגשת דברי הרב גינזבורג לקהל הרחב.

parlez en à vos amis 'הזמן הפנימי'

Les clients qui ont acheté le livre "הזמן הפנימי", ont aussi consulté les livres suivants:

אהבה

אהבה

Ajouter a l'étagère prix: 62 ₪
עולמות

עולמות

Ajouter a l'étagère prix: 49 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement