Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

אל עולם הקבלה

   Editeur: גל עיני

הספר אל עולם הקבלה, הרב יצחק גינזבורג, הוצאת גל עיני, 274 עמודים, כריכה רכה/קשה. מדריך מוסמך, היכול לשמש כמבוא ללימוד הקבלה ולהפנמת תורותיה לכל אדם.

אודות הספר אל עולם הקבלה

ספר הכונס בתוכו מושגי יסוד בקבלה. אל עולם הקבלה- משמש כמבוא הכרחי לכל המתעניין בפנימיות התורה, הקבלה והחסידות.

הספר סוקר את מושגי היסוד הבסיסיים של הקבלה – ספירות, עולמות, חלקי הנשמה, שמות ה' ועוד - ומסבירם בלשון השווה לכל נפש. הוא מדריך כיצד יש לגשת ללימוד הקבלה, וכן מפרט את השימושים השגויים בה.

אודות מחבר הספר אל עולם הקבלה

הרב יצחק פייוויש גינזבורג (נולד בכ"ח בחשוון ה'תש"ה, 14 בנובמבר 1944) הוא חסיד חב"ד, נשיא ישיבת עוד יוסף חי ביצהר, ראש עמותת "גל עיני" וראש תנועת "דרך חיים".

נולד בארצות הברית. בהיותו בן 14 (או בן 18), עת גר בפילדלפיה, חזר בתשובה. למד בצעירותו מתמטיקה ופילוסופיה לתואר ראשון באוניברסיטת שיקגו, ומתמטיקה לתואר שני בישיבה יוניברסיטי. בשנת ה'תשכ"ה (1965) עלה לישראל, למד בישיבת קמניץ בירושלים ולאחר מכן התגורר בטבריה. לאחר מלחמת ששת הימים חזר הרב גינזבורג לירושלים ויחד עם חותנו לעתיד, הרב משה צבי סגל, היה בין הראשונים שעברו להתגורר ברובע היהודי. באותה תקופה התוודע באופן מעמיק לכתבי חסידות חב"ד. ביקר אצל האדמו"ר מליובאוויטש רבי מנחם מנדל שניאורסון ושהה אצלו מספר חודשים. כשחזר לארץ התחתן והחל ללמד גמרא, שולחן ערוך וחסידות  לקבוצת תלמידים בירושלים.

מאז שנת תש"ל הוא מתגורר עם משפחתו בכפר חב"ד. את ביתו פוקדים תלמידיו, המשתייכים ברובם לזרם הדתי לאומי או החרדי לאומי. מוסר שיעורים במקומות שונים בארץ. ספריו עוסקים בקבלה, בחסידות וביחסים שבין תורה ומדע. הספרים יוצאים לאור על ידי תנועת "גל עיני" שהקים. הרב גינזבורג הוציא גם כמה אלבומים עם ניגונים שהלחין.

הספר אל עולם הקבלה מצטרף לספריו הרבים של הרב בנושאים רבים ומגוונים בחסידות ובפנימיות התורה וכן בנושאי זוגיות ומידות. מבין ספריו אלו: הנפש, אהבה, הממד הפנימי, הזמן הפנימי, נפש בראיה ועוד.. 

parlez en à vos amis 'אל עולם הקבלה'

Les clients qui ont acheté le livre "אל עולם הקבלה", ont aussi consulté les livres suivants:

אהבה

אהבה

Ajouter a l'étagère prix: 62 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement