Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

משיבת נפש - ספר כיס

   Editeur: נקודה טובה

הספר משיבת נפש, של רבי נחמן מברסלב, בפורמט כיס, כריכה רכה, כולל תיקון הכללי!

מחיר מיוחד לפי כמות, לזיכוי הרבים, מזכרות!

הספר משיבת נפש מאמץ ומחזק כל הנפשות העייפות והחלושות והנדחות ומודיע להם שגם ממקום שהם, יכולים לחזור ולשוב אליו יתברך ואין שום יאוש בעולם כלל, כמבואר בהקדמת הספר. מלוקט ומקובץ מספרי לקוטי מוהר"ן הקדושים מאדמו"ר הקדוש רבי נחמן מברסלב זצוק"ל ומספרי לקוטי הלכות הקדושים מתלמידו הקדוש רבי נתן מברסלב זצוק"ל.

 

parlez en à vos amis 'משיבת נפש - ספר כיס'

Les clients qui ont acheté le livre "משיבת נפש - ספר כיס", ont aussi consulté les livres suivants:

ליקוטי עצות

ליקוטי עצות

Ajouter a l'étagère prix: 39 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement