Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

השתפכות הנפש ומשיבת נפש

הספר השתפכות הנפש ומשיבת נפש בכרך אחד. השתפכות הנפש - תפילה והתבודדות על פי משנתו של רבי נחמן מברסלב. משיבת נפש - עידוד וחיזוק הנפש על פי משנתו של רבי נחמן מברסלב. 

 

תוכן הספרים השתפכות הנפש ומשיבת נפש

שני הספרים השתפכות הנפש, ומשיבת נפש הם הליקוט התמציתי והמעשי הטוב ביותר מתורתו של רבי נחמן מברסלב על שני הכלים העיקריים הנחוצים לכל אדם בחייו: התפילה וההתחזקות. 

המלקט, רבי אלתר טפליקר זצ"ל, כלל בספריו הסברים עמוקים ועצות מעשיות מתורתו של רבי נחמן ומתורת תלמידו רבי נתן. במשך מאה השנים האחרונות הם מן הספרים האהובים והנפוצים ביותר בין המתעניינים בתורת חסידות ברסלב. 

השתפכות הנפש מרכז את כל הרעיונות וההדרכות המעשיות הנוגע לעבודת התפילה האישית, ה'התבודדות', שרבי נחמן יעץ לקיים מידי יום ביומו, ואמר שהיא "מעלה עליונה וגדולה מן הכל".

"האדם הזוכה להיות רגיל להתבודד באמת, ולפרש שיחתו לפני השם יתברך כראוי, כשהוא זוכה להתבודד בשדות וביערות, אזי הוא מרגיש בכל פסיעה ופסיעה שפוסע שם טעם גן עדן. גם אחר כך, כשהוא חוזר משם, אף כל העולם חדש בעיניו ונדמה לו כאילו הוא עולם אחר, חדש לגמרי. ואין העולם נראה כלל בעיניו כאשר מקודם " (השתפכות הנפש)

parlez en à vos amis 'השתפכות הנפש ומשיבת נפש'

Les clients qui ont acheté le livre "השתפכות הנפש ומשיבת נפש", ont aussi consulté les livres suivants:

בגן האמונה

בגן האמונה

Ajouter a l'étagère prix: 48 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement