Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

הוא היה אומר

   Editeur: הרב אלישע וישליצקי

הוא היה אומר - מדברי הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל.

מחבר ספר הוא היה אומר

הרב אלישע וישליצקי, הוא מרבני הציבור הדתי לאומי. נולד בקבוצת יבנה, למד במדרשיית נעם ולאחר מכן בישיבת מרכז הרב, והיה מתלמידיהם של הרב צבי יהודה הכהן קוק והרב יהושע צוקרמן. נכון ל-2011 הרב וישליצקי עומד בראש בית המדרש "מהות", שנועד להעשיר מורים ואנשי חינוך בלימודי יהדות, מראשי תנועת אל עמי ועומד בראש ארגון "קרן הקהילות" להעצמת גרעינים תורניים ברחבי הארץ.

הרב וישליצקי נחשב למרצה מבוקש בציבור הדתי לאומי. בשיעוריו הוא מדגיש את חשיבות תיקון המידות. לשיטתו, זו הנקודה עליה האדם צריך לשים את הדגש בהתקדמותו הרוחנית והדתית. הוא מרבה להדגיש שהתואר "דתי" צריך להינתן למי שמקיים את כל התורה, כלומר גם - ואולי אף בעיקר - את המצוות שבין אדם לחברו, כמו צדקה, כיבוד הורים, שכר שכיר, איסור ריבית וכדומה. נקודה משמעותית נוספת אצלו היא היחס החם לעיירות שבדרום הארץ ובצפונה, אותן הוא מכנה "העיירות הטבעיות", כיוון שבהן נמצאים "האנשים הטבעיים", שאינם משועבדים ל"חיצוניות החיים" ולתרבות המערב - לשיטתו. לעומת זאת, את הערים שבגוש דן הוא מכנה "עיירות פיתוח", משום שלדעתו התושבים בהן צריכים לפתח את נפשם ולהשתחרר מתרבות אירופה וארצות הברית. בספר הוא היה אומר הרב אלישע וישליצקי אסף מדברי הרצי"ה זצ"ל אמרות שיכולות לרומם כ"א מאתנו ולקרבו לבוראו.

 

 

parlez en à vos amis 'הוא היה אומר'

Les clients qui ont acheté le livre "הוא היה אומר", ont aussi consulté les livres suivants:

בית קוצק

בית קוצק

Ajouter a l'étagère prix: 60 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement