Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

צמאה לך

צמאה לך

יוסי אליטוב ויאיר שרקי

כעשרים וארבע שנים בלבד חי רבי ישראל בעל שם טוב - מאז שנתגלה ועד הסתלקותו באמצע המאה השבע עשרה , ואולם הניצוץ שהצית היה ללהבה גדולה שסחפה את כל ממזרח אירופה ומרכזה . תנועת החסידות שחולל הצליחה לשנות את דמותה של היהדות לתמיד . העניקה משמעות חדשה לחייו של היהודי ואין מי שלא הושפע ממנה . הבעל שם טוב לא נתב ספרים ולא הותיר אחריו חיבור כתוב כלשהו , חוץ מכמה איגרות . משנתו הרעיונית הועברה הלאה על ידי תלמידיו , והללו גם ביארו והרחיבו את תפיסתו המהפכנית . עד היום ממשיכה תורתו והתרחב ולהתפתח .

תורתו של הבעל שם טוב היא בבחינת נצנוצי אורות . הבזקי מחשבה עמוקים שמעניקים מבט אחר ומרומם לחיים של אור ומשמעות , תורת הבעש"ט מוציאה אותן האור האלוקי מבית המדרש אז היקום כולו ומעניקה הזדמנות שווה לכל יהודי ובכל מעמד ומצב , לעבוד את בוראו בחיות ובשמחה אך לא כל האדם מסוגל להבין אותה ולרדת לעומקה , ובוודאי שסגנונה אינו נהיר לקורא הישראלי בן ימינו .

הספר "צמאה לך" של הכותבים העיתונאים יוסי אליטוב ויאיר שרקי חברו יחד להצגת אמרותיו של הבעל שם טוב בשפה עכשווית ובהנגשה רעננה ושווה זייל נפש . הספר מוציא את תורת הבעש"ט ממסתריה מעניק קריאה ישראלית מחודשת לתורה החכמה והמאירה שצמחה בערבות , אוקראינה דפני כ 285 שנה , ומאפשר לציבור הרחב גישה ישירה ובלתי אמצעית ללהבת האש היוצרת שמבעירה את העולם היהודי עד עצם היום הזה

צמאה לך, יוסי אליטוב ויאיר שרקי

parlez en à vos amis 'צמאה לך'

Les clients qui ont acheté le livre "צמאה לך", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement