Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

ללמוד איך להתפלל - תפילות שבת

   Editeur: קה"ת

הספר ללמוד איך להתפלל - תפילות שבת - מכיל ביאורים נפלאים לתפילה על-פי תורת חסידות מאת רב שניאור זלמן גופין. כרך ראשון מבין השלושה המתוכננים לתפילות השבת.

אודות הכרך החדש של ללמוד איך להתפלל

[מתוך אתר שטורעם.נט]

בשעה טובה יצא לאור הספר "ללמוד איך להתפלל – תפילות שבת" ובו ביאורי תפילת קבלת שבת, מפי המשפיע הרב שניאור-זלמן גופין. זהו כרך ראשון מבין שלושה המבאר את תפילות השבת.

סדרה זו יוצאת לאור על-ידי מערכת אוצר החסידים – 'קהת', בהמשך לסדרת הספרים המפורסמת – "ללמוד איך להתפלל" שכבשה את הציבור, בביאורי התפילה המרתקים, ומודפסת ב'מהדורת זאייאנץ', לזכות הנגיד החסידי הרב יוסף זאייאנץ מס. פאולו ברזיל.

בספר החדש מבוארות התפילות של קבלת שבת, החל מתפילות "הודו לה'" ו"פתח אליהו" הנאמרות בערב שבת, ולאחר-מכן כל התפילות המיוחדות של קבלת שבת ובמרכזן הפיוט של 'לכה דודי'. בספר נתבארו בשפה שווה לכל נפש התוכן והמשמעות של תפילות "כגוונא" ו"רזא דשבת" הלקוחות מהזהר וכתובות בלשון ארמית. הספר מיועד לכל דורש, נערך ונכתב בשפה ברורה ומתאים גם למתחילים ללמוד חסידות.

parlez en à vos amis 'ללמוד איך להתפלל - תפילות שבת'

ללמוד איך להתפלל - תפילות שבת
Cliquez sur l'image pour agrandir
תמונה שניה- הספר ללמוד איך להתפלל - תפילות שבת תמונה שניה- הספר ללמוד איך להתפלל - תפילות שבת

ללמוד איך להתפלל - תפילות שבת

Ajouter a l'étagère prix: 55 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "ללמוד איך להתפלל - תפילות שבת", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement