Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

בנפש התשובה

   Editeur: ספריית בית אל

מסכת התשובה הגדולה של מרן הרב, אורות התשובה, על טו"ב פרקיה ומאות סעיפים, זוכה לעדנה מחודשת בביאור עמוק, מעניין ובהיר, בשפה קולחת ופשוטה, שהופכת את הלימוד בה לחוויה נעימה ומשמעותית. בנפש התשובה הרב אליעזר קשתיאל - 2 כר'.

בניגוד למה שנהוג לחשוב, ה"תשובה" אינה שייכת למגזר מסויים!התשובה היא הדחף ההתפתחות הבסיסי שעומד בשורש הבריאה. כל מי שלא רוצה 'לקפוא במקום', כל מי שרוצה לפרוץ את הצמצום הפרטי ולהפתח אל עולמות עליונים ומופלאים-חייב להיות "בעל תשובה". התשובה שייכת לכל מי שרעל הייאוש עוד לא זיהם את ליבו לגמרי, לכל מי שתסיסת החיים המלאים והשלמים עוד פועמת בקרבו.

בספר "אורות התשובה" מאיר הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, את מושג התשובה באור חדש. הוא מציג את התשובה לא רק כשינוי מעשי שחל באדם הספציפי אלא כתנועת ההתעלות וההתפתחות של התרבות, האנושות והמציאות כולה. הרב קוק פורס בספר שיטה פסיכולוגית-פנימית המזהה את קולה של הנשמה המגיבה לעליותיו ולירידותיו של האדם.

כל מי שחפץ לחוש התעוררות הנשמה, לטעום את המתיקות שבתהליך הפסיכולוגישל התשובה ואת הברכה הגדולה שהיא נושאת בכנפיה-מוזמן לצלול אל פסקאות הספר. 

הספר בנפש התשובה מורכב מ2 כרכים ולא ניתן לקנות בבודדים..

תשובה טובה! 

parlez en à vos amis 'בנפש התשובה'

Les clients qui ont acheté le livre "בנפש התשובה", ont aussi consulté les livres suivants:

Nouveau
מציאות קטן

מציאות קטן

Ajouter a l'étagère prix: 68 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement