Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

אורות התורה

   Editeur: אור עציון

הספר אורות התורה אור עציון  - ספרו של הראי"ה בענייני לימוד התורה בהוצאת ישיבת אור עציון.

 

אודות הספר אורות התורה 

אורות התורה הוא ספר בן שלושה עשר פרקים על ערך התורה, לימודה והדרכתה, שליקט הרב צבי יהודה הכהן קוק מכתבי אביו, הרב אברהם יצחק הכהן קוק.

הספר אורות התורה יצא לראשונה בהוצאת ישיבת מרכז הרב בירושלים. בהקדמה לספר, מתייחס הרצי"ה למאורעות השעה, של אותו זמן, זמן מלחמת העולם השנייה. מאז יצא הספר במהדורות רבות נוספות.

 

תוכן הספר אורות התורה

תחילתו של הספר אורות התורה מדברת על מהות התורה בהשקפת הרב קוק. בפרק התשיעי (דרכי תורה ונתיבותיה) מדבר הרב קוק על דרך לימוד בהלכה לפי השקפתו. לימוד זה מובנה מהשקעה בלימוד גמרא עם פירוש הרי"ף והכרת ההלכה ממקורותיה. בפרק העשירי מדבר הרב קוק על לימוד קבלה כאשר השקפתו בנושא היא שלימוד הקבלה תלוי בהרגשה פנימית, על האדם להרגיש שהוא מוכן ללימוד הקבלה ולא לבוא ללימוד הקבלה כ"עוד לימוד".

הספר אורות התורה מסתיים עם דבריו הידועים של הרב קוק על היחס לארץ ישראל מתוך דגש על תורת ארץ ישראל.בחלק ממהדורות הספר אורות התורה  לאחר הפרק האחרון מובאת"הרצאת הרב" - דרשת הרב קוק לחיזוק לימוד התורה, וכן ליקוטים מאגרותיו בנושא הדרכות בלימוד.

parlez en à vos amis 'אורות התורה'

Les clients qui ont acheté le livre "אורות התורה", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement