Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

שיחות הרב צבי יהודה -מועדים חלק ב

   Editeur: ספרית חוה בית-אל

שיחות הרב צבי-יהודה קוק על מועדי ישראל חלק ב- 326 עמודים על המועדים שבין פסח ואלול. 

תוכנו של הספר שיחות הרב צבי יהודה -מועדים חלק ב

"... שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלהיך בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות ולא יראה את פני ה' ריקם..." 

"... ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך..." (דברים פרק ט"ז)

חגים-זמנים שבהם מתכנסת לה כל המשפחה ושובתת ממרוץ החיים היומיומי והשבועי ונהינת מאווירת החג, אך האם אנו באמת יודעים מה אנו אומרים בתפילה? והאם אנו מבינים את מהות החג? ומהם ענייניו המרכזיים? על כל זאת ועוד הרצ"יה מדבר בשיחותיו בספר שיחות הרב צבי יהודה-מועדים חלק א' ובספר שיחות הרצי"ה מועדים חלק ב' בעריכתו המופלאה של הרב אבינר שליט"א. 

למי מיועד הספר שיחות הרצי"ה מועדים חלק ב' 

שני הכרכים- שיחות הרצי"ה מועדים חלק א' והספר שיחות הרצי"ה מועדים חלק ב' הוא מומלצים בחום לכל אדם החפץ להבין את מהות החג והזמנים, את התקופות, האמירות שאומרים בתפילה ועוד על פי המבט של התורה הגאולית של הרצי"ה זצ"ל ואביו הרב קוק זצ"ל. 

מתוך הקדמת המחבר לשיחות הרצי"ה

ולמה נקראו שיחות הרב צבי יהודה ולא שיעורי הרב צבי יהודה? כי שיעור הוא כשמו דבר שישלו שיעור, ורבנו היה כמעיין המתגבר, כמו שכתוב "מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי". כדבר שנובע באורח טבעי מן הנשמה.

parlez en à vos amis 'שיחות הרב צבי יהודה -מועדים חלק ב'

שיחות הרב צבי יהודה -מועדים חלק ב
Cliquez sur l'image pour agrandir

שיחות הרב צבי יהודה -מועדים חלק ב

Ajouter a l'étagère prix: 65 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "שיחות הרב צבי יהודה -מועדים חלק ב", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement