Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

שיחות הרב צבי יהודה - אורות - אורות התחייה כח-מג

   Editeur: ספריית חוה

הספר שיחות הרצי"ה - ספר אורות - אורות התחייה פרק כח-מג - שיעורים על ספר אורות בעריכת הרב אבינר בעריכת הרב אבינר. כריכה רכה. 

ולמה נקראו שיחות הרב צבי יהודה ולא שיעורי הרב צבי יהודה? כי שיעור הוא כשמו - דבר שיש לו שיעור, ורבנו היה כמעיין המתגבר, כמו שכתוב "מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי". כדבר שנובע באורח טבעי מן הנשמה.

אודות הרב צבי יהודה

הרב צבי יהודה הכהן קוק היה ראש ישיבת מרכז הרב וממנהיגיה הרוחניים של הציונות הדתית. בנו ותלמידו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. בשנת תרפ"ג 1923, הקים הראי"ה קוק את ישיבת מרכז הרב. הרב צבי יהודה מונה לשמש כ"מנהל רוחני" בישיבה, והוא העביר שיעורים בתנ"ך ואמונה. שנים רבות הקדיש לחקר, עריכה וסידור כתביו של אביו. לאחר פטירת אביו (ג' באלול ה'תרצ"ה, 1 בספטמבר 1935) התמסר לעבודה זו ביתר שאת בצד עבודתו החינוכית בישיבה. בשנת תשי"ב 1952, לאחר פטירת הרב יעקב משה חרל"פ, מחליפו של אביו בראשות הישיבה, קיבל לידיו הרב צבי יהודה את ראשות הישיבה, תפקיד בו כיהן כשלושים שנה, עד לפטירתו. שיחות הרב צבי יהודה סוכמו ונערכו ע"י הרב אבינר.

parlez en à vos amis 'שיחות הרב צבי יהודה - אורות - אורות התחייה כח-מג'

שיחות הרב צבי יהודה - אורות - אורות התחייה כח-מג
Cliquez sur l'image pour agrandir
תמונה שניה- הספר שיחות הרב צבי יהודה - אורות - אורות התחייה כח-מג תמונה שניה- הספר שיחות הרב צבי יהודה - אורות - אורות התחייה כח-מג

שיחות הרב צבי יהודה - אורות - אורות התחייה כח-מג

Ajouter a l'étagère prix: 65 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "שיחות הרב צבי יהודה - אורות - אורות התחייה כח-מג", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement