Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

לאמונת עתנו ח'

   Editeur: חוסן ישועות

הספר לאמונת עתנו ח' - שיעורי הרב טאו - אעירה שחר.

תוכן כרך ח' מסדרת לאמונת עתנו

כרך ח' מברר את תהליך יקיצתה של האומה לתחיה אחרי שנות תרדמה גלותית ארוכה. מתוך משבר הגלות, מתחולל תהליך ההתנערות והיקיצה לחיים לאומיים ערים ותוססים - הגלויות מתקבצות, הארץ נבנית, כלי השלטון הממלכתי מתייסדים. האומה פועלת את מפעל תחייתה כתהליך של חול, בלא הכרת שם שמים העומד ביסוד תהליך התקומה. אולם עם גיבוש חיינו הממלכתיים, הולכים ומתגלים סדקים בכוחה של תחיית החול לשאת בעול התהליך ולקדם אותו, עד אשר "היא מוטלת בחולשת כח, בתרדמת מות, וכמעט באין רוח חיים".

בפרקי לאמונת עתנו ח' עולה ומתברר ההכרח לתחיית קודש, לבניין התורה והאמונה, על מנת להחיות את תחיית החול ממקורה העליון הנסתר, מקור הקודש.

בתוך הדברים מתברר ערכם של כוחות החול הטבעיים המתחדשים בנו, חסרונותיהם, והכרח התחברותם אל הקודש.

parlez en à vos amis 'לאמונת עתנו ח''

Les clients qui ont acheté le livre "לאמונת עתנו ח'", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement