Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

אורות חלק ד' - אורות התחייה א'

   Editeur: ספרית חוה בית-אל

הספר אורות חלק ד' - אורות התחייה א' -  פירושו של הרב אבינר על ספר אורות של הראי"ה, כולל פרקים א'-י"ז.

ספר ה'אורות' - כשמו כן תהילתו - הרי הוא מפיץ אורות בזמן הזה, שהוא זמן מעברבין החושך לבין האור, עת התחייה.

בהקדמה לספר,מבאר רבינו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל שספר אורות הוא קודש קדשים, כאשר הקודש מנוגד לחול ואילו קודש הקדשים כוללאת הקודש ואת החול גם יחד. כל זמן היותנו בגלות - התנתקנו מן החול, בהיותו רקוב ומקולקל, ומה לנו חפש בשדות זרים. אמנם עתה, שעה שאנו חוזרים לארצנו, החול מכריח אותנו לרוממו! אנחנו חייבים להקים מדינה, לעסוק בכלכלה, לייסד צבא, לנהל פוליטיקה, לבנות בתי משפט ומערכות שלמות השייכות לעולם החול.

ספר אורות הוא קודש הקודשים מפני שהוא עוסק בתחיית האומה הישראלית בארצה, דבר המתרחש בחול והוא מגלה לנו את תחיית הקודש הגנוזה בעומק התחייה הלאומית. הספר הוא מעין ספר מסילת ישרים הנוגע לאומה הישראלית כולה. "אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו." 

 

parlez en à vos amis 'אורות חלק ד' - אורות התחייה א''

אורות חלק ד' - אורות התחייה א'
Cliquez sur l'image pour agrandir

אורות חלק ד' - אורות התחייה א'

Ajouter a l'étagère prix: 62 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "אורות חלק ד' - אורות התחייה א'", ont aussi consulté les livres suivants:

טהרת הברית

טהרת הברית

Ajouter a l'étagère prix: 24 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement