Editeur: דברי שיר

Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)
דברי שיר

דברי שיר הינה רשת חנויות ודוכנים המשווקים תרבות יהודית, בעיקר מוסיקה וספרות יהודית, בכל רחבי הארץ. כמו כן משלבת הרשת גם הפקה והוצאה לאור של ספרים בעלי אופי רוחני-חסידי ויוזמת ומעורבת בקידום פרוייקטים תרבותיים-יהודיים רבים. דברי שיר הוקמה לפני חמש שנים, ע"י שני מחנכים בוגרי ישיבת ההסדר החסידית ברמת גן. 

אומנים ידועים יוצגו ושווקו עד כה על ידה כמו, שולי רנד, חיליק פרנק, סיני תור, ספרי הרב שלמה קרליבך ואחרים.

est revenue en stock
לב השמים תשרי

לב השמים תשרי

Ajouter a l'étagère prix: 55 ₪
אגרת הרמב"ן

אגרת הרמב"ן

Ajouter a l'étagère prix: 48 ₪
תמתי תאומתי

תמתי תאומתי

Ajouter a l'étagère prix: 52 ₪
בסוד התפילה

בסוד התפילה

Ajouter a l'étagère prix: 52 ₪
Nouveau
לאור השם

לאור השם

Ajouter a l'étagère prix: 65 ₪
Nouveau
350 מילה

350 מילה

Ajouter a l'étagère prix: 63 ₪
Nouveau
הקריאה לשמחה

הקריאה לשמחה

Ajouter a l'étagère prix: 59 ₪
Nouveau
שמחת הפורים

שמחת הפורים

Ajouter a l'étagère prix: 20 ₪
מקודשת

מקודשת

Ajouter a l'étagère prix: 16 ₪
דרך כלה

דרך כלה

Ajouter a l'étagère prix: 29 ₪
לב השמים פסח

לב השמים פסח

Ajouter a l'étagère prix: 55 ₪
Nouveau
חושב בקול

חושב בקול

Ajouter a l'étagère prix: 65 ₪
Nouveau
אור השבת

אור השבת

Ajouter a l'étagère prix: 79 ₪
Nouveau
התנך שלנו

התנך שלנו

Ajouter a l'étagère prix: 59 ₪
פרי צדיקה

פרי צדיקה

Ajouter a l'étagère prix: 65 ₪
על שפת העדן

על שפת העדן

Ajouter a l'étagère prix: 49 ₪
מאיר הכותל

מאיר הכותל

Ajouter a l'étagère prix: 59 ₪
Nouveau
יערב שיחי

יערב שיחי

Ajouter a l'étagère prix: 70 ₪
פורים טיש 1

פורים טיש 1

Ajouter a l'étagère prix: 39 ₪
מוסיף והולך

מוסיף והולך

Ajouter a l'étagère prix: 42 ₪
תיכף אשוב

תיכף אשוב

Ajouter a l'étagère prix: 40 ₪
תזמורת להבה

תזמורת להבה

Ajouter a l'étagère prix: 59 ₪
Chants de femmes
שער- עלמא

שער- עלמא

Ajouter a l'étagère prix: 50 ₪
שלום עליכם

שלום עליכם

Ajouter a l'étagère prix: 40 ₪
Nouveau
שלהי קיץ

שלהי קיץ

Ajouter a l'étagère prix: 59 ₪
שומע תפילה

שומע תפילה

Ajouter a l'étagère prix: 40 ₪
Manque en stock
קולות

קולות

Manque en stock prix: 55 ₪
פריילעך

פריילעך

Ajouter a l'étagère prix: 95 ₪
פורים טיש 3

פורים טיש 3

Ajouter a l'étagère prix: 39 ₪
פורים טיש 2

פורים טיש 2

Ajouter a l'étagère prix: 39 ₪
עץ על מים

עץ על מים

Ajouter a l'étagère prix: 62 ₪
סך הכל

סך הכל

Ajouter a l'étagère prix: 50 ₪
מחכה לשקט

מחכה לשקט

Ajouter a l'étagère prix: 49 ₪
עתיקא קדישא

עתיקא קדישא

Ajouter a l'étagère prix: 69 ₪
נשמות חדשות

נשמות חדשות

Ajouter a l'étagère prix: 35 ₪
חיליק פרנק

חיליק פרנק

Ajouter a l'étagère prix: 39 ₪
השלום בפתח

השלום בפתח

Ajouter a l'étagère prix: 49 ₪
הריני שר

הריני שר

Ajouter a l'étagère prix: 50 ₪
העץ הבודד

העץ הבודד

Ajouter a l'étagère prix: 39 ₪
עץ

עץ

Ajouter a l'étagère prix: 39 ₪
אחכה לו

אחכה לו

Ajouter a l'étagère prix: 49 ₪
Chants de femmes
אחלה פניו

אחלה פניו

Ajouter a l'étagère prix: 45 ₪
22 שניות

22 שניות

Ajouter a l'étagère prix: 40 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement