Editeur: הוצאת אור עציון

Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)
הוצאת אור עציון

"המכון התורני לחקר כתבי יד אור עציון שם לו למטרה להיות מנוף ליצירה תורנית, להגדלת תורת ארץ ישראל במלוא משמעותה הרחבה והמקיפה, ולהעשרת אוצר הספרים היהודי בהוצאה לאור של יצירות תורניות ייחודיות. המכון פועל במסגרת הישיבה הגבוהה "אור עציון", שבראשה עומד הרב חיים דרוקמן שליט"א, המכהן כנשיא המכון, ובראשה עומד הרב שלום קליין שליט"א.

מספרי ההוצאה: הספר "ארחות חיים", לרבינו אהרן הכהן מלוניל, והלכות פסח כולל הגדה של פסח. ספר "האור זרוע", שו"ת מענה אליהו לאדר"ת זצ"ל, ספרי "השפת אמת" על התורה והמועדים לר' יהודה אריה לייב זצוק"ל מגור (ב- 10 כרכים), ספרי הרב יהושע בכרך זצ"ל, הרב אלימלך בר שאול זצ"ל, הרב משה צבי נריה זצ"ל, הרב יהושע הגר- לאו שליט"א, חוברת בשם "זהב במשכיות כסף" על מסכת סנהדרין, הספר "עד עלות השחר", ועוד...

קמעא קמעא

קמעא קמעא

Ajouter a l'étagère prix: 59 ₪
נבואה שעריך

נבואה שעריך

Ajouter a l'étagère prix: 48 ₪
כלביא שכן

כלביא שכן

Ajouter a l'étagère prix: 35 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement