Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

אור האבות - פרקי אבות ברוח החסידות

אור האבות - פרקי אבות ברוח החסידות

משה רט ואליהו טייב

 

פרקי אבות הוא מדריך לחיים של משמעות, חיים של חתירת מתמדת להתעלות, של תיקון המידות, של אהבת ה’ ואהבת הבריות.

רבותינו הם מורי הדרך, המלמדים אותנו איך לצעוד בדרכי האבות ולחבר את דבריהם לחיינו.

אור האבות הוא חוליה חדשה באותה שרשרת, והיא מאפשרת לכל מי שחפץ בכך להצטרף למסעו הנצחי של עם ישראל במסילה העולה כלפי מעלה.

 

משה רט הוא רב וד"ר לפילוסופיה, מחבר הספר “פשוט להאמין-מדריך למאמין הרציונלי”.

אליהו טייב עוסק שנים רבות בקידום תורת החסידות והיה שותף לכתיבת הספרים “מי שטעם יין הונגרי”, “כששומעים סיפור זה אחרת” ו “אוהב ימים”.  

השניים כתבו וערכו גם את סדרת “שולחן השבת” שבה הופיעו הספרים “שולחן השבת עם רבי נחמן” ו"שולחן השבת עם הרבי מלובביץ’".​

parlez en à vos amis 'אור האבות - פרקי אבות ברוח החסידות'

Les clients qui ont acheté le livre "אור האבות - פרקי אבות ברוח החסידות", ont aussi consulté les livres suivants:

שמע בני א

שמע בני א

Ajouter a l'étagère prix: 55 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement