Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

שערי דמעה - חלק ב

   Editeur: חווה

הספר שערי דמעה לרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו) זצ"ל, על התפילה - פרקי מבוא. חלק ב'. בעריכת חיים רוטנברג. 320 עמודים.

אודות הספר שערי דמעה חלק ב'

הספר שערי דמעה של הרב יהודה ליאון אשכנזי הינו ספר חדש על נושא התפילה ומצטרף לספר הראשון שערי דמעה. הספר מקיף ומושקע בן 320 עמודים. ומבוסס על שיעורים שנתן הרב אשכנזי לאורך עשרות שנים על נושא התפילה מתוך מסורת קבלית ייחודית וחדשנית שקיבל מניטו מרבותיו וממשפחתו. העורך ליקט את המקורות מתוך סיכומים והקלטות, השקיע מזמנו הפרטי, שכתב וערך את המקורות, והתוצאה לפניכם. הספר הוא כרך ראשון מתוך סדרת הספרים "שערי דמעה" כשהנושא הוא שער העשייה והיצירה – ברכת התפילין, המלכת הקב"ה ביאור ברכות השחר עד לשירת הים בצורה בהירה ונעימה. הספר יכול לשמש מתנה מקורית לכבוד החגים.

אודות מחבר ספר שערי דמעה חלק ב

הרב יהודא ליאון אשכנזי היה רב, מחנך, הוגה דעות ומנהיג רוחני ביהדות צרפת. תורתו הציעה זווית רעננה להבנת התורה, להבנת ההיסטוריה הלאומית והעולמית, ולהבנת המשכיות היהדות באמצעות חקירת תהליכי ההתחדשות מאברהם העברי, המשך בעם ישראל, דרך הזהות היהודית באלפיים שנות גלות, וכלה בזהות הישראלית. הרב אשכנזי הדגיש את חשיבות המעבר בימינו מיהודיות גלותית לישראליות לאומית, דרך "העבריות", בדומה לתרבות העברית שביקשה הציונות לחדש. 

במשך שנים הגותו של הרב אשכנזי נותרה עלומה לציבור דובר העברית כיוון שנמסרה בצרפתית. לאחר פטירתו החלו תלמידיו ומכון מניטו לערוך ולפרסם ספרים מהגותו בעברית ובכללם הספר שערי דמעה - חלק ב שלפניכם. כמה מתלמידיו הקימו מסגרות של לימודי תורה על שמו כגון: מכינה קדם צבאית חמדת בבקעת הירדן, ומוסדות "נוצר חסד ליהודה" בירושלים.

 

parlez en à vos amis 'שערי דמעה - חלק ב'

Les clients qui ont acheté le livre "שערי דמעה - חלק ב", ont aussi consulté les livres suivants:

Nouveau
אני תפילה

אני תפילה

Ajouter a l'étagère prix: 78 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement