Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

מי לה' אלי - סיפור חייו של הרש"ר הירש

   Editeur: פלדהיים

הספר מי לה' אלי - סיפור חייו של הרש"ר הירש, מאת חוה קרוסקל, הוצאת פלדהיים, 188 עמודים, כריכה קשה. תאור דמותו  ומפעליו של רבי  שמשון רפאל הירש, על סמך עבודות ממקורות מוסמכים בלבד.

אודות הספר מי לה' אלי

בחברה היהודית המגוונת בת זמננו, רבים מאיתנו נחשפים לבעיות דומות לאלה שהופיעו בתקופת הרב שמשון רפאל הירש זצ"ל. כתוצאה מכך חוזרים רבים אל תורתו ומשנתו, אך לעיתים חוסר הכרת העובדות גורם לטעות בהבנת דרכו ומאבקיו, שהיו כולם על מנת להגדיל תורה ולהאדירה.

בספר "מי לה' אלי!" ביקשה המחברת, הגב' חוה קרוסקל לבית ברויאר, מצאצאיו של הרב הירש, לתאר את דמותו ומפעליו, על סמך עבודות ממקורות מוסמכים בלבד. כך שתשתקף אישיותו האמיתית, ויוכלו ללמוד את משנתו מתוך הכרת והבנת האדם שכתב את הדברים.

הספר "מי לה' אלי!" נועד להביא לפני הקורא המתעניין את אישיותו של הרש"ר הירש ותרומתו הייחודית לדורות. מעטים האנשים שמתעניינים בספרי מחקר ופרשנות מדעיים על תולדות חייהם של גדולי ישראל. לעומת זאת סיפורים צושכים את הלב, ומפשטים מסרים עיוניים הקשים להבנה. לכן כתבה המחברת את הספר בסגנון ובמלבוש ספרותי עם תמונות רבות ונדירות ומסמכים רבים. 

סיפור מרתק זה יביא את הקורא לראיה רחבה וברורה בדרך היחיד ובדרך הרבים של היהדות הצרופה, ויתן כלים להתמודדות עם תהפוכות הזמן תוך שמירה על ערכי הנצח.

אודות הרב שמשון רפאל הירש

הרב שמשון ב"ר רפאל הירש (רש"ר הירש) ראש הרבנים האורתודוכסיים ומנהיגה הרוחני של יהדות גרמניה, ומגדולי מפרשי התנ"ך המסורתיים המודרניים.

הרב שמשון בן רפאל הירש, נולד בעיר המבורג בכ"ד סיוון תקס"ח. למד תורה מפי החכם ברנייס ואחר כך מפי הרב יעקב עטלינגר מחבר הערוך לנר. שימש ברבנות במספר קהילות בגרמניה, ובהם קהילת פרנקפורט. הוביל את המאבק ברפורמה, ואת ההתמודדות עם רוחות הזמן בגרמניה. נפטר בכ"ז טבת תרמ"ט.

הרש"ר הירש הדגיש את תפקידה של התורה בתוך חיי המעשה, וראה בענייני החול בחומר וברוח, אמצעים שיש להשתמש בהם לעשיית רצון ה'.

שיטת הרש"ר הירש היתה שאין להגביל את האדם ללימוד תורה בלבד אלא יש ללמוד ולעסוק גם במקצועות אחרים חוליים על טהרת הקודש. שיטה זו התקבלה מאוד ביהדות גרמניה ה"ייקית" - שכה נפצו בה ה"רב דוקטור"ים. הרש"ר הירש נאבק רבות נגד הרפורמות בדת שהחלו להנהיג בגרמניה (בעיקר בברלין). "תורה עם דרך ארץ" היא התמודדות אחת נגד הרפורמים.

parlez en à vos amis 'מי לה' אלי - סיפור חייו של הרש"ר הירש'

מי לה' אלי - סיפור חייו של הרש"ר הירש
Cliquez sur l'image pour agrandir
תמונה שניה- הספר מי לה' אלי - סיפור חייו של הרש"ר הירש תמונה שניה- הספר מי לה' אלי - סיפור חייו של הרש"ר הירש

מי לה' אלי - סיפור חייו של הרש"ר הירש

Ajouter a l'étagère prix: 49 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "מי לה' אלי - סיפור חייו של הרש"ר הירש", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement