Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

התפילה- תשוקת האדם לאלוהים

   Editeur: ידיעות ספרים

התפילה- תשוקת האדם לאלוהים

אברהם יהושע השל

"הרב פרופסור אברהם יהושע השל ז"ל, מהוגיה החשובים של יהדות ארצות הברית, היה אדם שהתפלל בפיו, בלבו, וכאשר צעד לצדו של ד"ר מרטין לותר קינג – ברגליו ממש. "חשתי שרגליי התפללו", אמר אז במשפט שנחרת לנצח בתפילת האומה והאדם. קול היהדות המוסרית של השל חיוני לישראל. הגיעה העת שגם אנו נרגיש כיצד רגלינו מתפללות, כאיש אחד בלב אחד".
(נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין)

"איך מתפללים? ספרו של אבי הוא מדריך והשראה ללב ולראש. מילותיו הן אוצר אדיר של יהדות".
(פרופ' סוזנה השל)

"בספר הזה אברהם יהושע השל מחזיר את הכוונה אל המקום אליו היא שייכת. השל בא להזכיר לנו את מה שיש לנו נטייה לשכוח: ההתכנסות הדתית לא נועדה לענייני פוליטיקה, לצבירת כוח, או להשתייכות חברתית ומגזרית. העיקר, השל אומר, הוא לזכור מול מי אתה עומד ומתפלל. חשוב מאוד ונחוץ לנו להקשיב לקול היהודי המואר, לקול האנושי והכלל-עולמי שלו".
(אהוד בנאי)

parlez en à vos amis 'התפילה- תשוקת האדם לאלוהים'

התפילה- תשוקת האדם לאלוהים
Cliquez sur l'image pour agrandir

התפילה- תשוקת האדם לאלוהים

Ajouter a l'étagère prix: 54 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "התפילה- תשוקת האדם לאלוהים", ont aussi consulté les livres suivants:

Nouveau
באמונתו יחיה

באמונתו יחיה

Ajouter a l'étagère prix: 55 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement