Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

אמונות ודעות בתרגום איבן תיבון

הספר אמונות ודעות, או הנבחר באמונות ובדעות שחיבר רב סעדיה גאון במאה התשיעית. הוא אחד מספרי היסוד במחשבת ישראל שהתחברו בימי הביניים, והחיבור הראשון בפילוסופיה מנקודת מבט יהודית, בתרגום רבי יהודה אבן תיבון. כריכה קשה, מנוקד ומבואר.

 

אודות הספר אמונות ודעות

אמונות ודעות הספר אמונות ודעות נכתב בערבית יהודית, תורגם לעברית על ידי מתרגם עלום-שם במאה הי"א, ואחר כך בידי רבי יהודה אבן תיבון. אמונות ודעות תורגם שוב במאה העשרים בידי הרב יוסף קאפח. 

שמו המקובל של הספר הוא "ספר האמונות והדעות", כתרגומו של ר' יהודה אבן תיבון, וכגרסת רוב כתבי היד שבערבית שבידינו. לדעת הרב קאפח, שם זה הוא רק השם הראשוני שנתן רס"ג לספרו, ואילו השם הסופי שניתן לו הוא "הנבחר באמונות ודעות", וכך כתב (בהערתו לשם הספר, מהדורתו). במהדורה הראשונה של רבנו שם הספר היה "כתאב אלאמאנאת ואלאעתקאדאת", ספר האמונות והדעות וכך תרגם רי"ת כי לפניו היה נוסח מהדורא קמא. 

אין ראיה ממשית לדעתו של הרב קאפח שכתב היד המדובר הוא אכן מהדורתו הסופית של הספר, ולא קנתה לה שם בקהילת המחקר ובקרב ציבור הלומדים, שממשיכים לכנות את הספר בשמו המקובל והידוע, "האמונות והדעות".

 

parlez en à vos amis 'אמונות ודעות בתרגום איבן תיבון'

אמונות ודעות בתרגום איבן תיבון
Cliquez sur l'image pour agrandir
תמונה שניה- הספר אמונות ודעות בתרגום איבן תיבון תמונה שניה- הספר אמונות ודעות בתרגום איבן תיבון

אמונות ודעות בתרגום איבן תיבון

Ajouter a l'étagère prix: 54 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "אמונות ודעות בתרגום איבן תיבון", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement