Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

רכב ישראל - על קבלת הרמח"ל

   Editeur: מכון הרמח"ל

ספר רכב ישראל - על קבלת הרמח"ל, הרב מרדכי שריקי, הוצאת מכון הרמח"ל, 346 עמודים, כריכה קשה. ספר העוסק בקבלת רבי משה חיים לוצאטו, כולל מושגי יסוד בקבלת רמח"ל ועוד.. 

אודות הרמח"ל

רבי משה חיים לוצאטו, הרמח"ל (ה'תס"ז, 1707 – כ"ו באייר ה'תק"ו, 16 במאי 1746) היה רב, מקובל, סופר, חוקר רטוריקה ומשורר איטלקי במאה השמונה עשרה.

נולד בפדובה שבאיטליה בשנת ה'תס"ז, לרבי יעקב לוצאטו שהיה סוחר ותלמיד חכם, ולדיאמנטה. חינוכו כלל לימודי קודש לצד לימודים כלליים כמדעים, לטינית,איטלקית, צרפתית ויוונית באוניברסיטת פדובה. מגיל צעיר היה רבו רבי ישעיהו באסאן, שחיבב אותו מאוד, ולימד אותו בעיקר תלמוד ופוסקים.

בשנת ה'תפ"ב (1722), כשרמח"ל היה בן חמש-עשרה, עזב רבו רבי ישעיהו באסאן את פדובה ועבר לריג'יו על מנת לכהן שם ברבנות במקום חמיו רבי בנימין הכהן ויטאלי שהזקין וחדל מלכהן. עם עזיבתו של הרב באסאן את פדובה עבר רמח"ל ללמוד לבדו בביתו, והצטרף לחבורת צעירים בשם "מבקשי ה'" שעסקה בלימוד קבלה בצוותא. רמח"ל התפרסם בכישרונותיו המיוחדים, ונאמר עליו כי בגיל ארבע עשרה ידע בעל-פה את כל הש"ס ואת כל כתבי האר"י וספר הזוהר.

במשך אותו זמן עסק גם בספרות כללית. בגיל שבע עשרה הוציא את חיבורו הראשון "לשון למודים", העוסק בעקרונות הכתיבה וההרצאה, ואת המחזה "מעשה שמשון". בגיל עשרים חיבר את המחזה "מגדל עוז" לכבוד חתונת בן רבו. לכבוד חנוכת ארון קודש חדש בבית הכנסת הגדול בפדובה חיבר רמח"ל שיר מיוחד בשם "חנוכת הארון" (ארון קודש זה נמצא כיום בבית הכנסת בהיכל שלמה בירושלים). הוא חיבר גם מאה-וחמישים מזמורים דוגמת מזמורי ספר תהלים (מאוחר יותר יאמרו מתנגדיו כי טען שמזמורים אלו יאמרו בימות המשיח במקום מזמורי ספר תהלים).

בשנת ה'תפ"ו (1726) הוסמך רמח"ל לרבנות בצוותא עם ידידו המבוגר ממנו רבי משה דוד ואלי. הוא הועמד בראש חבורת "מבקשי ה'", והם קבעו לעצמם תקנות מיוחדות רבות לסדר הלימוד בבית מדרשם. 

רכב ישראל נכתב על קבלת הרמח"ל אך הרמח"ל בעצמו הוציא ספרים רבים ובניהם: מסילת ישרים, דרך ה', דעת תבונות ועוד..

parlez en à vos amis 'רכב ישראל - על קבלת הרמח"ל'

רכב ישראל - על קבלת הרמח"ל
Cliquez sur l'image pour agrandir

רכב ישראל - על קבלת הרמח"ל

Ajouter a l'étagère prix: 85 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "רכב ישראל - על קבלת הרמח"ל", ont aussi consulté les livres suivants:

שערי רמח"ל

שערי רמח"ל

Ajouter a l'étagère prix: 55 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement