ספרי הרב יוסף סולובייצ'יק

Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

ספרי הרב יוסף סולובייצ'יק

הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק זצ"ל (תרס"ג-תשנ"ג) - היה רבראש ישיבהפילוסוף דתי, מראשי הציונות הדתית ותנועת המזרחי, וממנהיגיה הרוחניים של היהדות האורתודוקסית בארצות הברית.

היה מן הבולטים שבאנשי ההלכה במאה העשרים והוגה דעות חדשני ומקורי ביותר. במשך יותר מארבעים שנה העביר הרב סולוביצ'יק את השיעור בתלמוד לבכירים שבין תלמידי ישיבת רבנו יצחק אלחנן שליד ישיבה יוניברסיטי בניו יורק, וכן הרצה בפני קהלים מגוונים ביותר. בהרצאותיו ובחיבוריו הראה כיצד מציעות ההלכה וההגות היהודית כלים להתמודדות עם אתגרי החיים המודרניים, בעודו עומד בתוקף על שלמותה ועל עצמאותה של מחויבותו הדתית של היהודי.

Nouveau
est revenue en stock
על התשובה

על התשובה

Ajouter a l'étagère prix: 89 ₪
ימי זיכרון

ימי זיכרון

Ajouter a l'étagère prix: 85 ₪
זמן חירותנו

זמן חירותנו

Ajouter a l'étagère prix: 49 ₪
מן הסערה

מן הסערה

Ajouter a l'étagère prix: 44 ₪
חמש דרשות

חמש דרשות

Ajouter a l'étagère prix: 49 ₪
אדם וביתו

אדם וביתו

Ajouter a l'étagère prix: 49 ₪
איש על העדה

איש על העדה

Ajouter a l'étagère prix: 49 ₪
איש האמונה

איש האמונה

Ajouter a l'étagère prix: 42 ₪
דברי השקפה

דברי השקפה

Ajouter a l'étagère prix: 85 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement