Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

שערי תשובה אורחות צדיקים מסילת ישרים

שערי תשובה אורחות צדיקי מסילת ישרים-  ספרי המוסר הבסיסיים מנוקד בספר אחד מהודר ונוחות ללימוד.  הכריכה קשה.

 

ספר שערי תשובה

שערים תשובה הנו ספר הדרכות לחזרה בתשובה על ידי ניתוח ותיקון את שערי חיים. נכתב על ידי רבינו היונה גירונדי. ספר זה הוא חלק מספר גדול יותר, בשם "שעיר צדק", אותו מזכיר בני דור שאחריו. אולם הרוב של ספר אבד, ונותר חלק על ענייני תשובה בלבד. הספר  שערי תשובה נלמדת כספר ספר יסוד בענייניי תשובה בקרב בני תורה.

 

ספר אורחות צדיקה

אורחות צדיקים  הוא אחד מספרי המוסר החשובים. ספר מעמיד במרכזו את העבודה על תיקון מידות, דהיינו על תכונות אדם והנהגותיו, כבסיס לחיי תורה ומצוות. יש בספר הפארקים עבור למעלה מ -20 מידים, וכן על הנהגות בסיסיות כגון לימוד התורה, יראת השמים והתשובה.  בהקדמתו מסביר המחבר ב משל  את נחיצותו של הספר גם ל תלמידיי חכמים: כמו שאם תהיה בחבית היין משובחת חור קטן, כל יין יישפך דרך אותו חור, כך גם תלמיד חכם שאין בו מידות טובות, כל תורתו יאבד.

 

ספר מסילת ישרים

מסילת ישרים  - תיקון מידות נפש, מוסר והדרכה להתקרבות לאל שנכתב על ידי רבייי משה חיים לוצאטו, הרמח"ל נדפס לראשונה באמסטרדם בשנת ה'ת"ק.. התקבל כספר יסוד בתורת מוסר יהודי בקהילות ישראל והודפס פעמים רבות במהדורות שונות. רבי אליהו מווילנא, הגר"א, ראה בו הופעת האור חדשה בעולם ואמר שאם היה הרמח"ל בחייו -. היה הולך ברגל לקבל את פניו  "מסילת ישרים" הוא הספר עיקרי אשר הקנה לרמח"ל לגיטימציה הסטורית, והפכת עם השנים לספר יסוד תורני , ובפרט בתנועת המוסר.

  

parlez en à vos amis 'שערי תשובה אורחות צדיקים מסילת ישרים'

שערי תשובה אורחות צדיקים מסילת ישרים
Cliquez sur l'image pour agrandir
תמונה שניה- הספר שערי תשובה אורחות צדיקים מסילת ישרים תמונה שניה- הספר שערי תשובה אורחות צדיקים מסילת ישרים

שערי תשובה אורחות צדיקים מסילת ישרים

Ajouter a l'étagère prix: 28 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "שערי תשובה אורחות צדיקים מסילת ישרים", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement