La Voie des Justes - Ramchal

Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

הספר מסילת ישרים לרבי משה חיים לוצאטו, הרמח"ל, כולל ענייני מוסר, תיקון מידות הנפש, והדרכה להתקרבות לאל. הספר מסילת ישרים נדפס לראשונה באמסטרדם בשנת ה'ת"ק, ובהמשך במהדורות רבות נוספות, והתקבל כספר יסוד בתורת המוסר היהודית בקהילות ישראל. הספר מתווה דרך להתקדמות בעבודת הבורא. בדומה לרוב הספרים התורניים, מקורות הידע והסמכות המרכזיים הם פסוקי התנ"ך ומאמרי חז"ל. יחד עם זאת, פעמים רבות מובאות בספר טענות שמבוססות על ההגיון האנושי.

ריכזנו עבורכם את כל המהדורות, הפירושים, הגדלים וההוצאות האפשריות בעמוד זה:

מסילת ישרים

מסילת ישרים

Ajouter a l'étagère prix: 18 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement