Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

יגל ליבי בישועתך

יגל ליבי בישועתך - הרב יגאל כהן

פרקי אמונה ובטחון, שמחה ומידות טובות.

איך אפשר להיות מאושר ?מהי אמונה ?איך אפשר לדעת שיש בורא לעולם ?מהו הבוטח בהשם ?למה באים משברים ?מחפשים ישועה ?הבטחה לעשירות !איך אפשר להגיע לשלוות הנפש ?את התשובות לכל השאלות תמצאו בספר שלפניכם !אנחנו נמצאים בדור עם ניסיונות רבים, ניסיונות באמונה, בפרנסה, שידוכים, בריאות, ילדים, ומעל הכל פחדים ועצבות.

בספר זה אנסה בעזרת השם יתברך להראות את הדרך הנכונה על פי תורתנו הקדושה, להאיר את הנשמה באור האמונה והביטחון בבורא יתברך, בכל מה שקורה איתנו במהלך החיים ואיך ניתן לשכנע אותו יתברך להשפיע עלינו שפע של טובה וברכה.

ובעיקר מהי הדרך הטובה ביותר להשיג שלוות נפש אמיתית, ואחריה מיד יכנסו השמחה והאושר אל תוך לבנו.

ספר זה מיועד לכל יהודי שרוצה להכיר את הבורא יתברך ולדעת את דרכי הנהגתו בעולמו ולקיים את מצוותיו באהבה ובשמחה ומתוך ענווה ואהבת ישראל אמיתית.

parlez en à vos amis 'יגל ליבי בישועתך'

Les clients qui ont acheté le livre "יגל ליבי בישועתך", ont aussi consulté les livres suivants:

דע את מנוחתך

דע את מנוחתך

Ajouter a l'étagère prix: 55 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement